Seniorhuset

Hvis du fremdeles er 60-70-år ‘ung’, avslutning av arbeidslivet nettopp er tilbakelagt eller står for døren, barna har flyttet hjemmefra,  du har drømmer og ønsker for mange gode år foran deg, gjerne en tilværelse med mer tid for hobbyer, reiser og trivelig samvær med venner og likesinnede – da er kanskje Seniorhuset noe for deg.

Om Seniorhuset

 • Seniorhuset er et pilotprosjekt, utviklet i forståelse med at måten vi bor på, hvordan vi organiserer oss for dagliglivet i egen bolig, men ikke minst hvordan vi tilrettelegger for samvær med andre, også når man erfarer redusert førlighet, har avgjørende betydning for livskvaliteten.

 

 • Seniorhuset inneholder 8 – 12 private boliger med ulik størrelse, tilpasset ulike behov, samt rause fellesarealer inne og ute, tilrettelagt slik at de faktisk blir benyttet av husets beboere. Medvirkning fra beboere til innhold og bruk er viktig.

 

 • Seniorhuset organiseres som et privat borettslag, der boliger og fellesarealer er tilrettelagt for at man kan bo godt selv om førligheten skulle bli redusert.

 

 • Konseptet for prosjektet innebærer at du kanskje har begrenset arealbehovet i din egen bolig, men i stedet har muligheten for å dele funksjoner du ikke trenger i det daglige, med flere.

 

 • Seniorhusets fellesarealer tilpasses beboernes ønsker og behov. Vi ser for oss at det bør inneholde et stort allrom med et velutstyrt kjøkken der du har spiseplass for feiring av 70-årsdagen eller der beboerne kan arrangere felles søndagsmiddag, og ekstra soverom i bruk ved behov. Hvilke andre funksjoner som kunne være ønskelig å dele bestemmer dere ?

 

 • Seniorhuset tilrettelegger for deling og fellesskapsløsninger både for sosiale og praktiske formål.

Hva gjør vi ?

Hvis du er enkeltperson/par

 • Undersøker interesse og muligheter for å skape et slikt prosjekt i din kommune.
 • Samle en aktuell gjeng i samarbeid med deg/dere og kommunen.

Hvis dere er en gjeng

 • Arrangerer informasjonsmøter og workshops.
 • Definerer økonomiske rammer, søker aktuell finansiering.
 • Definerer husets bruk og innhold på bakgrunn av ønsker og behov fra beboergruppe.
 • Søker aktuelle tomter. eller bygg
 • Organiserer prosjektering, og gjennomføring av byggeprosjekt fram mot ferdig innflyttingsklar bolig.

Hvis du er kommune

 • Arrangerer informasjonsmøte med aktuelle interesserte og andre aktører, for å undersøke interesse og mulighet for et prosjekt som dette i kommunen.
 • Gjennomfører prosjektet med aktuell beboergruppe.

Hvis du er utbygger/Entreprenør

 • Deltar aktivt i rekruttering av interesserte beboere, oppfølging i prosessen, myndighetskontakt.
 • Programmerer og prosjekterer i samsvar med konseptet Seniorhuset er bygget på.

Kontakt

E-post:       post@seniorhuset.no

Mobil:         915 38 033

Aktuelt

I Tromsø på Elverhøy legges boliger ut for salg i disse dager. For prospekt vennligst ta kontakt. Innlegg i Nordlys om prosjektet. 

Historikk

Seniorhuset ble initiert av Kjersti Nerseth arkitektkontor, og senere et forskningsprosjekt i samarbeide med Sintef.

Prosjektet har mottatt støtte fra Regionale forskningsfond, og fra Husbanken. Prosjektets mål er å etablere småskala boligprosjekter for seniorer, som ønsker å planlegge sin egen fremtid i en tilpasset bolig.

Planen har vært å etablere tre piloter i ulike regioner i landet, Tromsø, Bergen og Åfjord, og i ulike situasjoner, med følgeforskning i regi av Sintef i etterkant for å studere effekt av en boform som dette både for beboere og på et samfunnsplan.

Prosjektet er nå under planlegging i Tromsø.